Vælg en side

Privatlivspolitik

Vi er dataansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger her:

Vores webstedsadresse er: https://copenhagencubes.dk.

Siden er ejet af:

Copenhagen Cubes ApS

Cvr-nr.: 39085437
c/o Kim Schlichter
Mosebakken 26A
2830 Virum

Mail: info@corpusdevelopment.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det:

Kommunikation med potentielle kunder

Vi indsamler kun dit navn, email og evt adresse via hjemmesiden, hvis du indtaster det på vores kontaktformular. Vi opbevarer din navn og adresse, til vi har kontaktet dig og forhørt, om vi kan hjælpe dig med et butikslokale i Copenhagen Cubes, Valby, hvorefter alle personlige data slettes.

De oplysninger, vi behandler fra dig vil typisk være: navn, email og telefonnummer.

Bogføring

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse og ydelsesbeskrivelse.

Vores hjemmel til at behandle personoplysninger til bogføringen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, str. 1 litra.

Analytics

Vi er tilmeldt Google Analytics og holder øje med, hvor mange besøgende, vi har på vores side. Vi bruger ikke disse informationer til at tracke dig eller din færd på nettet, og vi videregiver ikke dine oplysninger til andre.

Hvem vi deler dine data med

Vi deler ikke dine data med nogen.

Din kontaktinformation

Du kan til enhver tid kontakte os her:

Mail: info@corpusdevelopment.dk

 

Yderligere information

Behandlingssikkerhed:

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

Hvilke tredjeparter vi modtager data fra

Vi modtager ingen data fra tredjeparter.

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata.

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.